Home

เลือกเดลิเทคเป็นผู้ช่วยทางด้านคลาวด์

การประสบความสำเร็จในการเข้าสู่โลกของคลาวด์จำเป็นต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและการทำงานร่วมกันจากทีมที่มีความเชี่ยวชาญและความเชื่อมั่นเพื่อพาองค์กรของคุณไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ บริษัท “เดลิเทค” มีมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงของทีมไอทีในองค์กรของคุณ การให้บริการของเรารวมถึงการจัดการด้านอินฟราสตรัคเจอร์, การรักษาความปลอดภัย, การพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่น และการจัดการข้อมูล การปรับเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรคุณ และจะทำให้สามารถยืนยันตนในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

เราคือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์

บริษัท “เดลิเทค” ยืนยันตำแหน่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาอย่างเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและพัฒนาคลาวด์บนแพลตฟอร์ม Amazon Web Services (AWS). ทีมงานของเรามีประสบการณ์ด้าน AWS นานเกินกว่า 8 ปี และได้รับการยืนยันเป็นพันธมิตรด้านการให้คำปรึกษาของ Amazon Web Services และเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการยืนยันนี้ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยเราได้ส่งมอบความสำเร็จในการย้ายระบบไปยังคลาวด์สำหรับองค์กรทั่วไป เช่น ธนาคาร, บริษัทประกันภัย, กลุ่มโทรคมนาคม, โรงงานอุตสาหกรรม, และร้านค้าปลีกต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัท “เดลิเทค” ยังเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นนำด้านความปลอดภัย, การวิเคราะห์ข้อมูลและฐานข้อมูล, การจัดการสิทธิ์การใช้งาน, และการตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่น เพื่อรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานบน AWS อย่างเต็มรูปแบบ

เพื่อรับรองว่าการย้ายระบบไปยังคลาวด์จะประสบความสำเร็จ, “เดลิเทค” มุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าในการกำหนดเส้นทางคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจและองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญ, การลดภาระเทคนิค, การปรับปรุงแอปพลิเคชั่นให้ทันสมัย, หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ.

การสร้างทีม
(Team Building)

การสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญเป็นข้อสำคัญที่จะกำหนดความสำเร็จขององค์กรท่านในการประยุกต์ใช้งานคลาวด์ ทีมงานที่มีความรู้และความเข้าใจด้านคลาวด์จะเป็นตัวหลักในการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) และการสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

บริษัท “เดลิเทค” มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรขององค์กรท่าน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับขั้นสูง ภายใต้บริการทางด้านคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม, การปรับปรุงและอัพเดทเทคโนโลยี, หรือการจัดการเวิร์คชอป ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าบุคลากรของท่านจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือกับโครงการในระบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ

การลดหนี้ทางด้านเทคนิค
(Reduce Technical Debt)

การมีหนี้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบคลาวด์นั้นเป็นการเปรียบเทียบที่สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมแซมระบบเดิมบน On-premise ซึ่งตามการเวลาผ่านไปมักเกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงการดูแลห้องดาต้าเซ็นเตอร์, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์, และระบบปฎิบัติการ ดังนั้น, องค์กรที่ต้องการย้ายระบบขึ้นคลาวด์นั้นมีแนวคิดที่จะยอมให้ผู้ให้บริการคลาวด์รับผิดชอบในส่วนงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจหลักขององค์กร เช่น การดูแลห้องดาต้าเซ็นเตอร์, การจัดการฐานข้อมูล, และการสำรองข้อมูล ในขณะที่องค์กรเน้นไปที่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

หากองค์กรของท่านปัจจุบันใช้ระบบบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบ On-premise และสนใจที่จะพิจารณาโอกาสในการย้ายขึ้นคลาวด์, บริษัท “เดลิเทค” ยินดีที่จะสนับสนุนการประเมินความเป็นไปได้ และร่วมมือกับองค์กรของท่านในกระบวนการย้ายระบบนี้ขึ้นคลาวด์.

การทำให้แอปพลิเคชั่นทันสมัย
(Application Modernization)

ในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้, องค์กรมากมายประสงค์ที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชั่นเพื่อขยายช่องทางรายได้หรือเพื่อเรียกนำแอปพลิเคชั่นภายในของตนเอง การบริการด้านคลาวด์นั้นมาเป็นตัวตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น, เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล, และเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ โดยมีการทำงานบนหลักการ DevSecOps ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีมพัฒนา, ทีมดูแลระบบ, และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเช่น Container และ Serverless ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

บริษัท “เดลิเทค” ยินดีเสนอบริการในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักพัฒนาและทีมดูแลระบบ ทั้งนี้ได้รวมถึงการติดตั้งและตั้งค่า CI/CD และ DevSecOps เพื่อเสริมสร้างความคล่องตัวในการพัฒนา, การดูแลระบบที่มีประสิทธิภาพ, และการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง.

การสร้างนวัตกรรม
(Innovation)

ในยุคปัจจุบัน, นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรกำลังมองหาและใส่ใจอย่างมาก นวัตกรรมสำหรับองค์กรอาจมาในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่ต่างกันภายในองค์กรเพื่อสร้าง ‘ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)’, ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่และครบถ้วน เพื่อใช้เป็นต้นฉบับในการสร้าง ‘คลังข้อมูล (Data Warehouse)’ หรือการนำเสนอปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent / Machine Learning) สำหรับการช่วยเสนอการตัดสินใจ, การทำนายอนาคต, และการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า ตัวนวัตกรรมเหล่านี้ยืนยันบนโครงสร้างพื้นฐานระบบและข้อมูลที่เข้มแข็งและมีความยืดหยุ่น

บริษัท “เดลิเทค” พร้อมสนับสนุนองค์กรของท่านในการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม ผ่านการนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบและข้อมูล ทั้งนี้รวมถึงการสร้าง Data Lake และ Data Warehouse เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Intelligent – BI) และ AI/ML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว.

โซลูชั่น (Solution)

บริษัท “เดลิเทค” ได้สะสมประสบการณ์และความสำเร็จมาเป็นเวลานาน และนำมาสู่การจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ (Best Practices) ที่ได้รับการยืนยันและการรับรองจากพันธมิตรธุรกิจของเรา ในการสร้างและส่งมอบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของโซลูชั่นที่เรามีในการเสนอ หากท่านต้องการปรึกษาเพิ่มเติมหรือสนใจเพื่อหาโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของท่าน โปรดติดต่อบริษัท “เดลิเทค”

Migration

การโยกย้ายระบบขององค์กรขึ้นสู่บริการคลาวด์เป็นวิธีที่ชัดเจนและรวดเร็วในการสร้างประโยชน์จากการใช้บริการคลาวด์ การทำแบบนี้จะทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการและบริหารโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และเพิ่มความมั่นคงและปลอดภัยให้กับระบบ

Landing Zone

โซนการตั้งค่าเริ่มต้น (Landing Zone) จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรของท่านมีการเสริมสร้างความคงที่และปลอดภัยในระบบอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังจะช่วยในการตอบสนองต่อคำถามและความต้องการทางด้านการตรวจสอบทางบัญชี (Audit) พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐาน (Compliance) ที่กำหนดให้

DevSecOps และ CI/CD

เพื่อให้แอปพลิเคชั่นของท่านเป็นทันสมัย, จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นที่ทุกขั้นตอนการพัฒนาและการนำระบบสู่การใช้งานจริง การนี้จะส่งผลให้ทีมพัฒนาแอปพลิเคชั่น, ทีมดูแลระบบ, และทีมดูแลความปลอดภัยสามารถประสานงานและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลงตัว

Data Lake และ Big Data

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลภายในองค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว, “Data Lake” กลายเป็นส่วนกลางที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรของท่านเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สะสมขึ้นนั้น โดยการเก็บข้อมูลเหล่านี้บนพื้นที่เก็บข้อมูล S3 และอนุญาตให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อด้วยเครื่องมือทางด้าน Business Intelligence เพื่อวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจภายในองค์กรต่อไป

บริการ (Services)

บริษัท เดลิเทค นำเสนอบริการครบวงจร (End-to-End) ในด้านคลาวด์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการการชำระเงินเกี่ยวกับบริการคลาวด์, การออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่น, การตั้งค่าและปรับแต่งระบบ, ไปจนถึงการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้

service icon

การชำระเงินค่าบริการและการลดค่าใช้จ่าย (Billing & Cost Optimization)

ให้บริการชำระเงินเป็นเงินสกุลไทยบาท และเรียกเก็บเงินตามรอบการชำระเงินขององค์กรของคุณ รวมถึงแนะนำการลดค่าใช้จ่ายการใช้บริการคลาวด์

service icon

ออกแบบโซลูชั่นและที่ปรึกษา (Solution Design & Consulting)

ให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่อยู่บนคลาวด์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านคลาวด์

service icon

การตั้งค่าระบบ (Implementation)

ให้บริการการตั้งค่าระบบให้ถูกต้องตามความต้องการที่ได้รับเข้ามา มีการตรวจสอบและออกเอกสารได้ตรวจสอบย้อนหลังได้

service icon

การดูแลระบบ (Managed Service & Support)

ให้บริการการดูแลระบบคลาวด์ โดยมีทีมงานรับเรื่องกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

คู่ค้า (Partner)

ผู้ให้บริการคลาวด์

ด้านความปลอดภัย

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านฐานข้อมูล

ด้านการสำรองข้อมูล

ด้านการยืนยันตัวตน

ด้านการเฝ้าระวังระบบ

AWS Marketplace คือแหล่งรวมแคตาล็อกดิจิทัลที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์, บริการ, และข้อมูลจากบริษัทนักพัฒนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนในการค้นหา, การซื้อ, การปรับแต่ง, และการจัดการซอฟต์แวร์ที่ต้องการทำการบนระบบ AWS อย่างมีประสิทธิภาพ AWS Marketplace ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์, บริการของผู้เชี่ยวชาญ, และรายการข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ท่านสามารถปรับปรุงและควบคุมการจัดหาซอฟต์แวร์ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย รวมทั้งการเสนอข้อเสนอที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของท่าน และการประสานกับเครื่องมือจัดการต้นทุนของ AWS เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการมองเห็นและควบคุมค่าใช้จ่าย ท่านจะสามารถพบและเลือกแอปพลิเคชันและบริการที่ตรงตามความต้องการของท่านและได้รับการควบคุมในการใช้งานเพื่อรับรองความมั่นใจในการดำเนินงาน

หากสนใจติดต่อ contact@dailitech.com

กรณีศึกษา

GPSC Group

A transition from coal-based to renewable energy has re […]

Inspica

บริษัท อินสไปก้า จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบที่เกี่ […]

PenK

PenK เป็นบริษัทที่เป็นตัวผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังต่างๆ มาหลายสิบปี ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น Smeg ที่มีการขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และแบรนด์อื่นๆ ได้แก่ Mex, Metrix, Pentair, AO Smith, Zucchetti, Minimex, Cuckoo, และ Beat

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เดลิเทค ประกาศรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง ทั้งภาคเทคนิคและภาคอื่นๆ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทในการให้บริการด้านคลาวด์แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำงาน, รายละเอียดงาน, และตำแหน่งงานที่เรามีเปิดรับสมัครได้โดยผ่านลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างนี้