Home

เลือกเดลิเทคเป็นผู้ช่วยทางด้านคลาวด์

เส้นทางเดินทางการใช้งานคลาวด์เป็นการเดินทางที่ต้องมีการวางแผนและมีคนที่คุณมั่นใจที่จะเดินทางไปพร้อมกับองค์กรของคุณ เดลิเทคจะช่วยองค์กรของคุณสามารถทรานฟอร์มทีมงานไอที ทั้งในแง่ของการจัดการอินฟราสตรัคเจอร์ ความปลอดภัย การพัฒนาแอปพลิเคชั่น และการจัดการข้อมูล การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณมีความมั่นคงในการทำดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่น

เราคือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์

เดลิเทคเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาคลาวด์บน Amazon Web Services เราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ Amazon Web Services มากกว่า 8 ปี รวมถึงเป็นพันธมิตรกับ Amazon Web Services ทางด้าน Consulting Partner บริษัทแรกในประเทศไทยในปีตั้งแต่ 2014 และส่งมอบความสำเร็จในการนำระบบขึ้นคลาวด์ให้กับองค์กรในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรม และห้างร้านค้า

นอกจากนี้เดลิเทคเป็นพันธมิตรกับเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัย (Security) การวิเคราะห์ข้อมูลและฐานข้อมูล (Data Analytics and Database) การจัดการตัวตน (Identity Management) และการเฝ้าระวังทางด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่น (Application Performance Monitoring) เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้บริการ Amazon Web Services

ในการทำให้ประสบความสำเร็จในการนำระบบขึ้นคลาวด์ เดลิเทคจะช่วยคุณวาดเส้นทางทางด้านคลาวด์ (Cloud Journey) ให้เหมาะกับธุรกิจและองค์กรของคุณตั้งแต่การสร้างทีม การลดหนี้ทางด้านเทคนิค การทำให้แอปพลิเคชั่นทันสมัยขั้น และการสร้างนวัตกรรม

การสร้างทีม
(Team Building)

การสร้างทีมเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการทำให้องค์กรของท่านประสบความสำเร็จในการใช้คลาวด์ โดยทีมที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคลาวด์จะเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอล (Digital Transformation) ขององค์กร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

เดลิเทคจะเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากรของท่านตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับขั้นสูง ในทุกๆบริการของคลาวด์ ทั้งที่เป็นในรูปแบบของการเรียนการสอน การอัพเดทเทคโนโลยี หรือการทำเวิร์คชอป ทำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของท่านมีความพร้อมสำหรับโครงการต่างๆ บนคลาวด์

การลดหนี้ทางด้านเทคนิค
(Reduce Technical Debt)

หนี้ทางด้านเทคนิคทางด้านคลาวด์เป็นการพูดเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลระบบเดิมบน On-premise ที่ยิ่งนานวันยิ่งมีค่าใช้จ่ายของการดูแลที่เพิ่มขึ้น การดูแลมีตั้งแต่ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบปฎิบัติการ ดังนั้นองค์กรต่างๆ ที่ตัดสินใจย้ายระบบขึ้นคลาวด์เป็นการย้ายระบบเพื่อให้ทางผู้ให้บริการคลาวด์ดูแลในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การดูแลห้องดาต้าเซ็นเตอร์ การจัดการลงโปรแกรมของฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล และองค์กรดูแลในที่เกี่ยวกับการตอบโจทย์ของลูกค้าแทน

หากองค์กรของท่านมีการใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ On-premise และต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการย้านขึ้นคลาวด์ ทางเดลิเทคจะช่วยเข้าไปประเมินความเป็นไปได้ และร่วมทำงานพร้อมกับองค์กรของท่านในการย้ายระบบขึ้นคลาวด์

การทำให้แอปพลิเคชั่นทันสมัย
(Application Modernization)

การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วขององค์กรที่ต้องการแอปพลิเคชั่นใช้สำหรับการเพิ่มช่องทางรายได้หรือเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นภายในเพิ่มขึ้นอย่างมาก คลาวด์ได้ตอบโจทย์ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นด้วยการที่มีแพลตฟอร์มรองรับทั้งในส่วนที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ ที่พัฒนาด้วยหลักการ DevSecOps ที่ให้ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูและระบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทำงานร่วมกันอย่างอย่างลงตัว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางด้าน Container และ Serverless ที่เป็นที่นิยมอยู่ขณะนี้

เดลิเทคจะเข้ามาช่วยเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้กับนักพัฒนาระบบในส่วนของ CI/CD และ DevSecOps เพื่อให้นักพัฒนาระบบมีความคล่องตัวในการพัฒนาโปรแกรม ผู้ดูแลระบบสามารถดูแลระบบได้ง่าย และยังมีความปลอดภัยที่ยังตอบโจทย์กับความปลอดภัยได้

การสร้างนวัตกรรม
(Innovation)

ทุกองค์กรต้องการสร้างนวัตกรรม นวัตกรรมในองค์กรเช่น การรวบรวมข้อมูลหลายแหล่งข้อมูลในองค์กรมารวมเป็นศูนย์กลาง หรือเราเรียกว่าเป็น ‘ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)’ เพื่อนำมาต่อยอดทางด้าน ‘คลังข้อมูล (Data Warehouse)’ หรือการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent / Machine Learning) มาช่วยในการตัดสินใจ การทำนายอนาคต หรือการเพิ่มประสบการณ์การให้บริการที่ดีกับลูกค้าขององค์กร ในการที่ได้นวัตกรรมเหล่านี้เกิดจากองค์ประกอบที่สำคัญนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานของระบบและข้อมูล

เดลิเทคจะช่วยองค์กรของท่านเข้าสู่การใช้คลาวด์เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยเดลิเทคจะเข้าไปช่วยเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของทั้งระบบและข้อมูล เช่น Data Lake และ Data Warehouse เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อยอดโดยใช้เครื่องมือเช่น Business Intelligent (BI) หรือ AI/ML ได้อย่างยั่งยื่นและรวดเร็ว

โซลูชั่น (Solution)

เดลิเทคได้นำประสบการณ์และความสำเร็จมาสร้างเป็นระเบียบวิธีปฎิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ที่ได้รับการยอมรับเหล่าพันธมิตร (Partner) มาใช้ในส่งมอบโซลูชั่นให้กับลูกค้า โดยมีตัวอย่างโซลูชั่นตามด้านล่างนี้ ติดต่อเดลิเทคเพื่อพูดคุยกับโซลูชั่นที่เหมาะกับคุณ

Migration

การย้ายระบบขึ้นคลาวด์เป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้ประโยชน์จากการใช้คลาวด์ นั่นคือความยืดหยุ่นในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร และเสริมสร้างความปลอดภัย

Landing Zone

แลนดิ้งโซนจะช่วยทำให้องค์กรของท่านเสริมความแข็งแกร่งทางด้านความปลอดภัย และช่วยให้ตอบคำถามทางด้านการตรวจสอบ (Audit) และข้อกำหนด (Compliance)

DevSecOps และ CI/CD

การทำให้แอปพลิเคชั่นทันสมัยต้องการความคล่องตัวในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างและการนำระบบขึ้น จะทำให้การทำงานระหว่างทีมแอปพลิเคชั่น ทีมดูแลระบบ และทีมรักษาความปลอดภัย สามารถทำงานประสานงานกันได้อย่างราบรื่น

Data Lake และ Big Data

ปัจจุบันข้อมูลในองค์กรมีเพิ่มเติมมากขึ้นตัว Data Lake จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เพิ่มขึ้น โดยนำข้อมูลเก็บไว้ที่พื้นที่เก็บข้อมูล S3 และให้ทางผู้ใช้งานนำโปรแกรมทางด้าน Business Intelligent มาต่อเชื่อมเพื่อให้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจองค์กรต่อไป

บริการ (Services)

เดลิเทคมีการให้บริการแบบเสร็จสรรพ (End-to-End) ในการให้บริการคลาวด์ ตั้งแต่การชำระเงินค่าบริการคลาวด์ การออกแบบโซลูชั่นและให้คำปรึกษา การตั้งค่าระบบ และการดูแลระบบ

service icon

การชำระเงินค่าบริการและการลดค่าใช้จ่าย (Billing & Cost Optimization)

ให้บริการชำระเงินเป็นเงินสกุลไทยบาท และเรียกเก็บเงินตามรอบการชำระเงินขององค์กรของคุณ รวมถึงแนะนำการลดค่าใช้จ่ายการใช้บริการคลาวด์

service icon

ออกแบบโซลูชั่นและที่ปรึกษา (Solution Design & Consulting)

ให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่อยู่บนคลาวด์พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านคลาวด์

service icon

การตั้งค่าระบบ (Implementation)

ให้บริการการตั้งค่าระบบให้ถูกต้องตามความต้องการที่ได้รับเข้ามา มีการตรวจสอบและออกเอกสารได้ตรวจสอบย้อนหลังได้

service icon

การดูแลระบบ (Managed Service & Support)

ให้บริการการดูแลระบบคลาวด์ โดยมีทีมงานรับเรื่องกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

คู่ค้า (Partner)

ผู้ให้บริการคลาวด์

ด้านความปลอดภัย

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านฐานข้อมูล

ด้านการสำรองข้อมูล

ด้านการยืนยันตัวตน

ด้านการเฝ้าระวังระบบ

AWS Marketplace เป็นแค็ตตาล็อกดิจิทัลของซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลของบริษัทอื่นที่ช่วยให้ค้นหา ซื้อ ปรับใช้ และจัดการซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการสร้างบน AWS ได้ง่าย AWS Marketplace ช่วยให้คุณสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วขึ้นด้วยการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม บริการระดับมืออาชีพ และรายการข้อมูลนับพันรายการ คุณสามารถปรับปรุงและควบคุมห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ของคุณด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ข้อเสนอส่วนตัวที่ปรับแต่งข้อกำหนดและราคาให้ตรงตามความต้องการของคุณ และผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการต้นทุนของ AWS เพื่อปรับปรุงการมองเห็นการใช้จ่าย คุณจะพบแอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สามที่คุณต้องการพร้อมการควบคุมที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการอย่างมั่นใจ

หากสนใจติดต่อ contact@dailitech.com

กรณีศึกษา

GPSC Group

A transition from coal-based to renewable energy has re […]

Inspica

บริษัท อินสไปก้า จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบที่เกี่ […]

PenK

PenK เป็นบริษัทที่เป็นตัวผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังต่างๆ มาหลายสิบปี ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น Smeg ที่มีการขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และแบรนด์อื่นๆ ได้แก่ Mex, Metrix, Pentair, AO Smith, Zucchetti, Minimex, Cuckoo, และ Beat

ร่วมงานกับเรา

เดลิเทคเราเปิดรับตำแหน่งงานทั้งที่เป็นทางด้านเทคนิคและไม่เทคนิคโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบความสำเร็จการใช้คลาวด์กับลูกค้า ดูหลักการทำงานของเรา รายละเอียดของงาน และตำแหน่งที่เปิดรับได้จากลิงค์ด้านล่าง