Back

Cloud Software Engineer

ภาพรวม

ทีม Software จะเป็นทีมที่ช่วยพัฒนา Software สำหรับ In-house เพื่อช่วยให้การทำงานภายในองค์กรราบรื่น และทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถโฟกัสการทำงานได้อย่างดีจากโปรแกรมที่เราได้พัฒนาขึ้นมา โดยจะเน้นให้โปรแกรมที่เราพัฒนานั้นมีส่วนร่วมให้เกิดการทำงานแบบอัตโนมัติในหลายๆ อย่าง

เดลิเทคมองหาคนที่ชอบการแก้ปัญหา ทำงานร่วมกับลูกค้า และชอบการท้าทาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่แข็งแรง สามารถเขียนโปรแกรมที่ดีที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย เข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการ Linux ตระหนักถึงความปลอดภัย และพร้อมทำงานกันในทีมทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – คุณจะได้สร้างพัฒนา Software โดยจะมีชุดงานต่างๆ ที่จะได้รับมอบหมายในแต่ละส่วน แก้โจทย์ต่างๆ ในองค์กร โดยมีพื้นฐานคือให้โปรแกรมของเราสามารถดูแลต่อได้ มีความปลอดภัย มีความเสถียร ประสิทธิภาพ และการประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – Software ที่ได้ทำจะนำเอาไปใช้จริงเพื่อให้คนที่อยู่ในองค์กรนั้นลดเรื่อง Manual Work ลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • อะไรเป็นความท้าทาย – การทำงานพัฒนาโปรแกรมนี้จะเกิดจากการสังเกตการพูดคุยกับคนในองค์กรเพื่อหาจุด Pain Point โดยใช้เทคโนโลยีของคลาวด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยจะได้เรียนรู้การพัฒนา Software ที่จะแก้ปัญหาโจทย์ Pain Point ของคนในองค์กรอยู่เสมอ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT ที่แน่น
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
 • มีความสนใจใน Amazon Web Services

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบบน AWS หรือว่าคลาวด์อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ เน็ตเวิร์ก หรือความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือของ Linux / Unix
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติส่วนตัว

 • รักที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความอดทนในการแก้ปัญหาที่เจอ
 • ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • พร้อมเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความคิด

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กดปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งอีเมลหา career@dailitech.com
 • มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานส่งอีเมลหา career@dailitech.com หรือโทร 061-569-5288

Application Career Form

Application