Back

Cloud Software Engineer

ภาพรวม

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ของเรามีหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางสำหรับการใช้งานภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมความราบรื่นในการดำเนินงาน และสนับสนุนให้บุคลากรทุกท่านมีความสามารถในการโฟกัสงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมที่เรามีส่วนในการพัฒนา นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นให้ซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนามีความสามารถในการสนับสนุนการทำงานแบบอัตโนมัติในด้านต่างๆ

บริษัทเดลิเทค กำลังตามหาบุคลากรที่มีความหลงใหลในการแก้ปัญหา, สามารถทำงานร่วมกับลูกค้าและพบเจอกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่เราต้องการควรจะมีความคิดสร้างสรรค์, มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เข้มข้น, สามารถสร้างโปรแกรมที่มีความชัดเจนและกระชับ, เข้าใจระบบปฏิบัติการ Linux, มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย, และมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทีมงานภายในและภายนอกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สุดยอดให้กับลูกค้าของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – ท่านจะมีความรับผิดชอบในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้โปรเจคต่างๆ ที่ถูกมอบหมาย ด้วยเป้าหมายหลักในการตอบสนองและแก้ไขปัญหาในองค์กร เรายืนยันว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นควรจะสามารถยืนยงและดูแลได้ในระยะยาว พร้อมทั้งมีความปลอดภัย, เสถียรภาพ, ประสิทธิภาพสูง และสามารถเพิ่มคุณค่าในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – ซอฟต์แวร์ที่คุณพัฒนาจะถูกนำมาใช้ในการลดการทำงานแบบดำเนินการด้วยมือในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำงานในองค์กรโดยรวม
 • อะไรเป็นความท้าทาย – การทำงานพัฒนาโปรแกรมนี้จะเกิดจากการสังเกตการพูดคุยกับคนในองค์กรเพื่อหาจุด Pain Point โดยใช้เทคโนโลยีของคลาวด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยจะได้เรียนรู้การพัฒนา Software ที่จะแก้ปัญหาโจทย์ Pain Point ของคนในองค์กรอยู่เสมอ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ผู้สมัครควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีความรู้และเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างละเอียด
 • ควรสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
 • มีความสนใจและ/หรือมีประสบการณ์ทางด้าน Amazon Web Services

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบบน AWS หรือว่าคลาวด์อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ เน็ตเวิร์ก หรือความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือของ Linux / Unix
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติส่วนตัว

 • มุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 • มีความอดทนและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่พบ
 • สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดีและสนับสนุนคณะทำงาน
 • เปิดรับและยืนยันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กรุณาคลิกที่ปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวมาที่ career@dailitech.com
 • สามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ career@dailitech.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 061-569-5288

Application Career Form

Application