Career

เลือกเส้นทางทำงานกับเดลิเทค

เดลิเทคเราให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการทำงาน การเรียนรู้ เรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ชีวิต @ เดลิเทค

การทำงาน

เดลิเทคเป็นบริษัททางด้านให้คำปรึกษาทางด้านคลาวด์ ในแต่ละงานที่ได้รับจากลูกค้าจะมีความท้าทายและมีความสนุกในตัวงาน มีโจทย์ใหม่ให้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ทางด้านเทคนิคเช่นทางด้านเน็ตเวิร์ก ความปลอดภัย ด้านอินฟราสตรัคเจอร์ หรือความท้าทายในงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิค เช่นการจัดการโปรเจค การดูแลลูกค้า เป็นต้น

การเรียนรู้

เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละคนสามารถประสบความสำเร็จในการทำงาน บุคลากรแต่ละคนได้รับการวางแผนในการเรียนรู้ในสายอาชีพควบคู่ไปกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการทำงานของโปรเจคจริง การเรียนรู้จากพี่ๆ ทีมงาน การเรียนรู้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเรียนรู้ผ่านการอบรมออนไลน์ต่างๆ

เรื่องสุขภาพ

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานในเดลิเทค เรามีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเพื่อให้เราทุกคนสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในทุกๆ ปี รวมถึงการฉีดวัคซีนที่จำเป็น มีประกันสุขภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และประกันชีวิตหากเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น นอกจากนี้หากเพื่อนๆ ในออฟฟิตมีชวนกันไปทำกิจกรรมออกกำลังกายเดลิเทคเราก็สนับสนุนเช่นกัน

สิ่งแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมที่ทำงานเป็นสิ่งที่เดลิเทคให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เราจึงตัดสินใจตั้งอยู่ที่ตึก The Parq ที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและติดกับสวนเบญจกิติ สวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ในออฟฟิตเองทางอาคารได้มีการกรองฝุ่น PM2.5 การฆ่าเชื้ออากาศด้วยแสง UV และการเติมเต็มอากาศที่มีออกซิเจน เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีในการทำงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ