Back

Cloud Operations and Support Engineer

ภาพรวม

ทีม Operations & Support จะเป็นทีมที่ได้ดูแลระบบที่สำคัญต่อการใช้งานของลูกค้า (Mission-Critical) โดยการทำงานจะได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยดูแล โดยทีมงาน Operations & Support จะได้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าระบบของลูกค้าสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นหัวใจของการให้บริการลูกค้าของทีม Operations & Support ในการแก้ปัญหานั้นคุณจะได้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจาก Amazon Web Services หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นแนวทางที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีกับการใช้งานคลาวด์

เดลิเทคมองหาคนที่ชอบในการแก้ปัญหา ทำงานร่วมกับลูกค้า และมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการทั้ง Linux และ Windows ทักษะในการการดูแลระบบ ประสบการณ์ในการจัดการเรื่องเน็ตเวิร์ก เข้าใจการเขียนโปรแกรม ตระหนักถึงความปลอดภัย และพร้อมทำงานกับทีมแอพพลิเคชั่นในการนำระบบขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – คุณจะได้ดูแลระบบปฎิบัติการ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก สร้างแดชบอร์ดกราฟ และทำการเปลี่ยนแปลงระบบ รวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คุณจะได้เข้าใจถึงสถาปัตยกรรมระบบที่คุณดูแลที่จะทำให้คุณสามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้ทั้งแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังจะได้เขียนสคริปต์หรือโปรแกรมเพื่อลดการทำงานซ้ำๆ
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – เราต้องให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าระบบที่เราดูแลสามารถให้บริการได้ตามที่ได้ตกลงตาม SLA (Service Level Agreement) ซึ่งระบบที่ดูแลต่างมีผู้ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงและมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
 • อะไรเป็นความท้าทาย – การดูแลระบบเป็นแขนงที่ค่อนข้างกว้างซึ่งมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอตามเทคโนโลยีของคลาวด์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะได้เรียนรู้การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในแง่ของเทคนิคและทางด้านธุรกิจ รวมถึงคุณจะเป็นผู้ผลักดันการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยแสดงออกเป็น SLA กราฟ ขั้นตอน เครื่องมือ หรือเอกสาร โดยคุณจะต้องคิดแนวทางการป้องกันคาดการณ์ล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT ที่แน่น
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
 • มีความสนใจใน Amazon Web Services

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบและเน็ตเวิร์ก
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ เน็ตเวิร์ก หรือความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือของ Linux / Unix
 • มีประสบการณ์ในการดูแลระบบ 24×7 มาก่อน และมีการรับเรื่องปัญหาเป็นแบบ Ticket
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือในการดูแลระบบในด้าน Server หรือ Application
 • มีความคุ้นเคยกับการจัดการ Operations และการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับระบบที่มีขนาดใหญ่

คุณสมบัติส่วนตัว

 • รักที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความอดทนในการแก้ปัญหาที่เจอ
 • ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • พร้อมเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความคิด

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กดปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งอีเมลหา career@dailitech.com
 • มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานส่งอีเมลหา career@dailitech.com หรือโทร 061-569-5288


Application Career Form

Application