Back

Cloud Operations and Support Engineer

ภาพรวม

ทีม Operations & Support ของเราทุ่มเทในการดูแลระบบที่มีความสำคัญสูงต่อการบริหารงานของลูกค้า (Mission-Critical) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสิทธิภาพ, เราได้นำเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อรับประกันว่าระบบของลูกค้าสามารถให้บริการได้อย่างไม่มีสะดุด ในขณะที่ภายในทีม, คุณจะได้เรียนรู้และประสบการณ์การจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Amazon Web Services และผู้ผลิตสินค้าอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งในที่สุด จะนำไปสู่ประสบการณ์การใช้คลาวด์ที่สมบูรณ์แบบ

ทางเดลิเทคกำลังมองหาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา, สามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ, และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows, ทักษะด้านการดูแลระบบ, ประสบการณ์ด้านเน็ตเวิร์ก, การเขียนโปรแกรม, ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย, และความพร้อมในการร่วมมือกับทีมพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อยกระดับระบบขึ้นไปใน Production

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – คุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการและดูแลระบบปฏิบัติการ, การบริหารเครื่องเซิร์ฟเวอร์, การจัดการเน็ตเวิร์ก, การสร้างแดชบอร์ดสำหรับการแสดงกราฟ, พร้อมทั้งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ นอกจากนี้คุณยังจะต้องมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมระบบที่ถูกมอบหมายให้คุณรับผิดชอบ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนและประยุกต์การแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแบบแมนนวลหรือผ่านวิธีการอัตโนมัติ นอกเหนือจากนั้น, คุณยังจะมีหน้าที่ในการพัฒนาสคริปต์หรือโปรแกรมเพื่อลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – เรามุ่งมั่นปฏิบัติตามคำสั่งซื้อการบริการ (Service Level Agreement – SLA) ที่ได้ตกลงไว้ เพื่อรับรองให้ลูกค้ามั่นใจในความเสถียรและความสามารถในการให้บริการของระบบที่เราจัดการ โดยสังเกตุจากการที่ระบบมีผู้ใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ชั่วโมงของวันและทำการปฏิบัติงานโดยไม่หยุดชะงัก
 • อะไรเป็นความท้าทาย – การจัดการและดูแลระบบเป็นสาขาที่หลากหลายและเต็มไปด้วยความท้าทาย ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในบทบาทนี้, คุณจะได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทั้งในมิติทางเทคนิคและมิติทางธุรกิจ นอกจากนี้คุณยังจะเป็นหนึ่งในผู้เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสาธิตผลงานดังกล่าวสามารถเป็นไปในรูปแบบของ SLA, แผนภาพ, ขั้นตอนการทำงาน, เครื่องมือเฉพาะทาง, หรือเอกสารอ้างอิง และตัวคุณจะมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและคาดการณ์ตนเองเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ผู้สมัครควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีความรู้และเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างละเอียด
 • ควรสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
 • มีความสนใจและ/หรือมีประสบการณ์ทางด้าน Amazon Web Services

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • สามารถยืนยันว่ามีประสบการณ์ในการดูแลและจัดการระบบ และเครือข่าย
 • มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางในด้านระบบ, เครือข่าย, หรือความปลอดภัยข้อมูล
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือและโปรแกรมของ Linux / Unix
 • มีประวัติที่สะท้อนถึงการดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง 24×7 พร้อมมีการจัดการปัญหาผ่านระบบ Ticket
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือสำหรับการดูแลระบบเฉพาะด้าน Server หรือ Application
 • สามารถให้บริการวิเคราะห์ปัญหาและจัดการ Operations สำหรับระบบขนาดใหญ่

คุณสมบัติส่วนตัว

 • มุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 • มีความอดทนและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่พบ
 • สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดีและสนับสนุนคณะทำงาน
 • เปิดรับและยืนยันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กรุณาคลิกที่ปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวมาที่ career@dailitech.com
 • สามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ career@dailitech.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 061-569-5288

Overview

Our Operations & Support team is dedicated to managing high-importance systems for customer operations (Mission-Critical) with the application of modern, efficient technologies. We use a variety of tools and methods to solve problems, ensuring that our clients’ systems operate smoothly. Within the team, you will learn and gain experience in handling issues related to Amazon Web Services and other vendors, ensuring that we provide the most suitable and effective problem-solving approaches to our clients. This ultimately leads to a perfect cloud usage experience.

DailiTech is looking for individuals who are enthusiastic about problem-solving, can work professionally with clients, and have extensive knowledge of technology. This includes expertise in Linux and Windows operating systems, system administration skills, network experience, programming, knowledge of security, and readiness to collaborate with application development teams to elevate systems to Production.

More details

 • What you will do – Your responsibilities will include managing and maintaining operating systems, administering servers, managing networks, creating dashboards for displaying graphs, as well as upgrading and modifying various systems. Additionally, you will need to understand the architecture of the systems assigned to you, enabling you to plan and apply problem-solving techniques professionally, whether manually or through automation. Beyond this, you will also be responsible for developing scripts or programs to reduce redundancy in processes.
 • Why this job is important – We are committed to adhering to the Service Level Agreements (SLAs) to ensure our customers have confidence in the stability and service capability of the systems we manage. This is evident from the continuous use of the system by users every hour of the day and its uninterrupted operation.
 • What the challenge is – Managing and maintaining systems is a diverse field full of challenges, reflecting the continuous changes of rapidly advancing cloud technology. In this role, you will explore and apply your knowledge in making decisions that address both technical and business aspects. Additionally, you will be a key supporter in developing and improving efficient operational processes. Demonstrating such work can be in the form of SLAs, diagrams, workflows, specialized tools, or reference documents. You will play a crucial role in planning and anticipating future events.

Minimum qualifications

 • Applicants should have a minimum educational qualification of a Bachelor’s degree or a Master’s degree in Computer Science or a related field.
 • Must have knowledge and a detailed understanding of information technology and communications.
 • Should be able to use the English language proficiently for communication in a work environment.
 • Have an interest and/or experience in Amazon Web Services.

Additional qualifications considered

 • Able to confirm experience in managing systems and networks.
 • Possess specific knowledge and experience in systems, networks, or data security.
 • Expertise in Linux/Unix tools and software.
 • A history of managing systems continuously 24×7, with issue management through a Ticket system.
 • Experience in using tools for specific server or application management.
 • Ability to provide analytical and operational management services for large-scale systems.

Personal qualifications

 • Committed to continuous learning and skill development.
 • Possesses patience and determination in problem-solving.
 • Able to work well within a team and support the workforce.
 • Open to and adaptable to changes in technology and innovation.

Additional information

To apply


Application Career Form

Application