Back

Customer Success Associate

ภาพรวม

Customer Success Associate จะเป็นผู้ที่จะช่วยจัดการธุรการและประสานงานเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงการดูแลลูกค้าในแง่มุมของลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าขาดหรือว่าต้องการ ประชุมพร้อมกันกับทีมและลูกค้า รวมถึงหากลูกค้ามีปัญหาหรือความต้องการช่วยประสานงานกับทีมด้านหลังได้

เดลิเทคมองหาคนที่มีความชอบในงานเอกสาร ชอบงานประสานงาน เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สามารถเรียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์หรือไอที ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มีความเข้าใจในทีมงาน มีพื้นฐานของการสื่อสาร มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – จะทำหน้าที่ในการดูแลลูกค้า ประชุมเพื่อหาความต้องการหรือว่าหากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังช่วยจัดการงานเอกสารและประสานงานเกี่ยวกับลูกค้า เช่น การออกใบเสนอราคา เตรียมราคาสำหรับงานที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการติดต่อกับลูกค้าสำหรับเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินการต่อ เอกสารสัญญา การส่ง Excel หรือว่ารายละเอียดของการประชุมต่างๆ
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – เราต้องให้มั่นใจว่าการประสานงานระหว่างเรากับลูกค้าจะราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลหลังการขาย หรือว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้น นั่นรวมถึงการจัดการเอกสารเป็นไปได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นหน้าด่านในการประสานงานกับคนในทีมเช่นกัน
 • ความท้าทาย – เนื่องจากบริษัทเป็นการให้บริการทางด้านไอที เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจพื้นฐานการให้บริการคลาวด์และบริการของบริษัทเพื่อสามารถประสานงานและติดตามงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานประสานงาน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับด้านไอทีหรือคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานในด้านไอทีหรือคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office ในการทำงาน

คุณสมบัติส่วนตัว

 • รักที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความอดทนในการแก้ปัญหาที่เจอ
 • ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • พร้อมเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความคิด

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กดปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งอีเมลหา career@dailitech.com
 • มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานส่งอีเมลหา career@dailitech.com หรือโทร 061-569-5288


Application Career Form

Application