Back

Customer Success Associate

ภาพรวม

Customer Success Associate จะเป็นผู้ที่จะช่วยจัดการธุรการและประสานงานเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงการดูแลลูกค้าในแง่มุมของลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าขาดหรือว่าต้องการ ประชุมพร้อมกันกับทีมและลูกค้า รวมถึงหากลูกค้ามีปัญหาหรือความต้องการช่วยประสานงานกับทีมด้านหลังได้

เดลิเทคมองหาคนที่มีความชอบในงานเอกสาร ชอบงานประสานงาน เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สามารถเรียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์หรือไอที ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มีความเข้าใจในทีมงาน มีพื้นฐานของการสื่อสาร มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – บทบาทของคุณจะเกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า การประชุมเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น นอกจากนี้คุณยังจะต้องจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและประสานงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงการสรุปการใช้บริการในรูปแบบของการนำเสนอ
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – เราต้องการให้มั่นใจว่าบริการที่เราให้แก่ลูกค้านั้นตรงกับความต้องการและเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ นอกจากนี้เราต้องการให้แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจกับสิ่งที่เราให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลหลังการขายหรือความต้องการที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้รวมถึงการจัดการเอกสารให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังเป็นตัวกลางในการประสานงานกับทีมงานด้วย
 • ความท้าทาย – เนื่องจากบริษัทของเราให้บริการทางด้านไอที การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีความเข้าใจในบริการคลาวด์และบริการของบริษัท ความรู้นี้มีความสำคัญในการประสานงานและติดตามงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานประสานงาน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับด้านไอทีหรือคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานในด้านไอทีหรือคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office ในการทำงาน

คุณสมบัติส่วนตัว

 • รักที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความอดทนในการแก้ปัญหาที่เจอ
 • ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • พร้อมเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความคิด

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กดปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งอีเมลหา career@dailitech.com
 • มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานส่งอีเมลหา career@dailitech.com หรือโทร 061-569-5288

Overview

A Customer Success Associate will be responsible for managing clerical work and coordinating customer-related tasks. This includes taking care of customers in terms of understanding their needs and requirements, arranging meetings with teams and customers, and coordinating with the back-end team if the customer faces any issues or has additional needs.

DeliTech is looking for individuals who enjoy paperwork, coordination, understand customer needs, are able to learn computer or IT systems, are eager to learn new things, and are adaptable. Candidates should understand team dynamics, have basic communication skills, be responsible for their tasks, and be able to work systematically and organized.

Additional details

 • What You Will Do – Your role will involve customer care, meetings to understand customer needs or providing assistance when necessary. You will also handle customer-related documents and coordinate various customer-related activities, including summarizing service usage in the form of presentations.
 • Why This Job is Important – We aim to ensure that our services align with and fulfill customer needs. Moreover, we want to ensure customer satisfaction with our services, whether it’s after-sales care or meeting increasing needs. This includes managing documentation efficiently and correctly, and also acting as a liaison with the team.
 • The Challenge – Since our company provides IT services, effective work requires an understanding of cloud services and our company’s offerings. This knowledge is essential for efficiently coordinating and tracking tasks accurately and promptly.

Minimum Qualifications

 • Bachelor’s degree in any field.
 • Experience in coordination work.
 • Ability to use English in a work environment.

Additional Qualifications Considered

 • Bachelor’s or Master’s degree related to IT or Computer Science.
 • Basic knowledge in IT or Computer Science.
 • Experience using Microsoft Office for work.

Personal Qualifications

 • Loves to learn and continually improve.
 • Patient in solving encountered problems.
 • Works well in a team and supports each other.
 • Open to changes in technology and ideas.

Additional Information

To apply


Application Career Form

Application