Back

Cloud Solution Engineer

ภาพรวม

ทีม Solution จะเป็นทีมที่ช่วยเหลือลูกค้าในการทรานฟอร์มทีมให้สามารถใช้งานบนคลาวด์ได้ ซึ่งจะมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่การวางแผนสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบ การตั้งค่าระบบ และการสอนการใช้งานกับลูกค้าในการทำงานจะมีโอกาสได้เรียนรู้รูปแบบความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมและมีความท้าทายในด้านเทคโนโลยีในด้านเน็ตเวิร์ก ความปลอดภัย แอฟพลิเคชั่น และด้านข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการใช้งานคลาวด์ได้อย่างยั่งยืน

เดลิเทคมองหาคนที่ชอบการแก้ปัญหา ทำงานร่วมกับลูกค้า และชอบการท้าทาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่แข็งแรง เข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการ Linux / Windows ตระหนักถึงความปลอดภัย และพร้อมทำงานกันในทีมทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – คุณจะได้ออกแบบ สร้างสรรค์วิธี ให้คำแนะนำ ตั้งค่าระบบ จัดทำเอกสารส่งมอบ จัดทำเวิร์คชอร์ปกับลูกค้า แก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้า เขียนโปรแกรมสคริปต์และ Infrastructure-as-Code (IaC) โดยมีพื้นฐานคือให้ลูกค้าสามารถดูแลต่อได้ มีความปลอดภัย มีความเสถียร ประสิทธิภาพ และการประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – โซลูชั่นและการตั้งค่าที่คุณได้ทำจะนำเอาไปใช้จริงในแอปพลิเคชั่นระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 • อะไรเป็นความท้าทาย – การทำงานเกี่ยวกับโซลูชั่นเป็นแขนงที่ค่อนข้างกว้างซึ่งมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอตามเทคโนโลยีของคลาวด์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะได้เรียนรู้การตัดสินใจในการออกแบบโซลูชั่นให้กับลูกค้าถึงแม้จะเป็นโจทย์เดิม แต่ว่าการแก้ปัญหาอาจจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของลูกค้าและเทคโนโลยีในตอนนั้น คุณจะได้แก้โจทย์ไม่ซับซ้อนในตอนแรก แต่หากคุณมีประสบการณ์จะได้ทำโจทย์ที่มีความซับซ้อนที่ยากยิ่งขึ้น คุณจะเป็นผู้ผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ให้กับลูกค้ารวมถึงจะได้เจอกับโจทย์ที่ท้าทายใหม่อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT ที่แน่น
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
 • มีความสนใจใน Amazon Web Services

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบบน AWS หรือว่าคลาวด์อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ เน็ตเวิร์ก หรือความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือของ Linux / Unix
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติส่วนตัว

 • รักที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความอดทนในการแก้ปัญหาที่เจอ
 • ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • พร้อมเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความคิด

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กดปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งอีเมลหา career@dailitech.com
 • มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานส่งอีเมลหา career@dailitech.com หรือโทร 061-569-5288

Application Career Form

Application