Back

Cloud Solution Engineer

ภาพรวม

ที่เดลิเทค, ทีม Solution มุ่งมั่นที่จะปูทางการปฏิวัติในวิธีการทำงานของลูกค้าบนแพลตฟอร์มคลาวด์. เราเสนอบริการที่ครอบคลุมเริ่มต้นจากการสรรหาและวางแผนสถาปัตยกรรม, ออกแบบระบบ, กำหนดค่า, และการเสริมสร้างความรู้ในการใช้งานคลาวด์. การเข้าร่วมกับทีมเราสามารถเปิดโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์ทางธุรกิจจากหลายเซกเตอร์, พร้อมได้รับความท้าทายทางเทคโนโลยีในด้านเน็ตเวิร์ก, ความปลอดภัย, แอปพลิเคชัน และการจัดการข้อมูล.

เรากำลังมองหาผู้มีแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับลูกค้า, คนที่หากว่าตนเองท้าทาย, และมีความคิดสร้างสรรค์อย่างล้ำเลิศ. คุณสมบัติที่เราค้นหาได้แก่: มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์, เชี่ยวชาญระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows, มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัย, และความยินดีที่จะทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าของเรา.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – คุณจะได้ส่งมอบความเชี่ยวชาญในการออกแบบ, การตั้งค่าระบบ, และการเสนอแนวทางปฏิบัติที่วิธีการขั้นสูง และจัดทำเอกสารที่ครอบคลุมการส่งมอบ. คุณจะมีโอกาสจัดเวิร์คช็อปเพื่อแนะนำลูกค้า, และร่วมมือในการแก้ปัญหาของพวกเขา ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ, คุณยังจะได้ประยุกต์ใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมสคริปต์และใช้งาน Infrastructure-as-Code (IaC) ที่มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย, เสถียรภาพ, และความประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสิ่งที่ลูกค้าสามารถดูแลและจัดการต่อไปได้ ด้วยการให้คำปรึกษาที่ตรงจุด และทำให้โครงการเป็นคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – การสร้างและการตั้งค่าที่คุณทำขึ้นจะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญในระดับประเทศและบนเวทีนานาชาติ
 • อะไรเป็นความท้าทาย – การทำงานในฐานะผู้สร้างโซลูชั่นนั้นเปิดโอกาสให้คุณเผยแพร่ศักยภาพในเขตขอบที่กว้างและต้อนรับการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีคลาวด์ที่รักษาความเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่เสมอ คุณจะได้ฝึกฝนการตัดสินใจและความยืดหยุ่นในการออกแบบโซลูชั่นที่สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าและการพัฒนาของเทคโนโลยี ในขณะที่ความท้าทายที่ซับซ้อนจะปรากฏตัวในการเริ่มต้น, กับประสบการณ์ที่คุณสะสมมา คุณจะได้เผชิญหน้ากับปัญหาที่มากยิ่งขึ้นในระดับความซับซ้อน คุณจะได้เป็นผู้สร้างและนำอนาคตในการตอบสนองและสร้างสิ่งใหม่ในการเซอร์วิสให้กับลูกค้า, และจะได้สัมผัสกับความท้าทายใหม่ๆ ในแต่ละวัน.

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ผู้สมัครควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีความรู้และเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างละเอียด
 • ควรสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
 • มีความสนใจและ/หรือมีประสบการณ์ทางด้าน Amazon Web Services

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • ประสบการณ์ในการออกแบบและการใช้งานระบบบน AWS หรือแพลตฟอร์มคลาวด์อื่น
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ, เครือข่าย, และมาตรการความปลอดภัย
 • มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือของระบบปฏิบัติการ Linux/Unix
 • ประสบการณ์ในการออกแบบและดูแลระบบขนาดใหญ่
 • ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติส่วนตัว

 • มุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 • มีความอดทนและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่พบ
 • สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดีและสนับสนุนคณะทำงาน
 • เปิดรับและยืนยันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กรุณาคลิกที่ปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวมาที่ career@dailitech.com
 • สามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ career@dailitech.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 061-569-5288

Application Career Form

Application