Back

Cloud Solution Specialist Engineer

ภาพรวม

ทีม Specialist จะเป็นทีมที่ช่วยลูกค้าในฝั่ง Application โดยเฉพาะ Developer ที่ต้องมีการนำ Code มา Deploy ขึ้น AWS Infrastructure และลูกค้าต้องการให้เราช่วยเหลือในการ Deployment หรือติดปัญหาในการใช้งาน รวมถึงปัญหาในการ Integration กับ Service ต่างๆ เช่น S3, SQS, SNS หรือ Support สำหรับการใช้ SDK

นอกจากนี้ทีม Specialist จะเป็นคนที่นำโจทย์ที่ทางลูกค้าต้องการทำ Proof-of-concept หรือทดสอบวิธีคิดใน Service ต่างๆ นำมาสร้างและนำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำ Solution หรือว่าวิธีการที่เราได้พัฒนาต้นแบบนี้ไปต่อยอดใน Application ของทางลูกค้าต่อไป

ทีม Specialist จะได้โจทย์ใหม่อยู่เสมอรวมถึงใช้่ความรู้ความชำนาญจากการที่มีพื้นฐานทางด้าน Developer หรือ DevOps มาช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นได้บน AWS ทำให้ทุกคนสามารถไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอและประหยัดเวลาในการทำงาน

เดลิเทคมองหาคนที่ชอบการแก้ปัญหา ทำงานร่วมกับลูกค้า และชอบการท้าทาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่แข็งแรง สามารถเขียนโปรแกรมที่ดีที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย มีทักษะในการแก้ไขปัญหา เข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการ Linux ตระหนักถึงความปลอดภัย และพร้อมทำงานกันในทีมทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณจะได้ทำอะไร – คุณจะได้เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานลูกค้าฝั่งพัฒนาระบบ (Application Team) โดยช่วยทางลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่ติดอยู่ให้ผ่านพันไปได้ รวมถึงช่วยลูกค้าในการทำตัวอย่าง หรือต้นแบบจากโจทย์ที่ทางลูกค้าต้องการ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้นำไปใช้จริงใน Application ต่อไป
 • ทำไมงานนี้ถึงสำคัญ – คุณจะเป็นคนที่ช่วย Application Team ของลูกค้าในการ Deployment และช่วย Support ในการ Integration ทำให้ทีมงานของลูกค้าสามารถพัฒนา Application Team ได้อย่างราบรื่นและเพิ่ม Productivity รวมถึงการที่ช่วยสร้างต้นแบบ Code หรือ Practice ให้กับลูกค้าจะทำให้ลูกค้าสามารถต่อยอดได้โดยง่าย
 • อะไรเป็นความท้าทาย – การช่วยเหลือลูกค้าในฝั่ง Application Team จะอาศัยประสบการณ์ที่มีในด้าน Development / DevOps รวมถึงการใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ Integration กับ AWS ได้หมดไป นอกจากนี้คุณยังได้มีโจทย์ใหม่ๆ ในการสร้าง Prototype เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT ที่แน่น
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม (Programming) อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Full Stack Development อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
 • มีความสนใจใน Amazon Web Services

คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบบน AWS หรือว่าคลาวด์อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านระบบ เน็ตเวิร์ก หรือความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือของ Linux / Unix
 • มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาบน Framework ต่างๆ

คุณสมบัติส่วนตัว

 • รักที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความอดทนในการแก้ปัญหาที่เจอ
 • ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • พร้อมเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความคิด

เพิ่มเติม

ส่งใบสมัคร

 • กดปุ่ม ‘Apply Now’ หรือส่งอีเมลหา career@dailitech.com
 • มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานส่งอีเมลหา career@dailitech.com หรือโทร 061-569-5288

Application Career Form

Application